ANSATTE

Vi utfører takseringsoppdrag på Vestlandet. Vårt mål er faglig kvalitet og god kundebehandling.
Våre kunder er privatpersoner, forsikringsselskaper, banker og bedrifter.
Bjørsvik Takst er medlem av Norsk Takst og har i dag syv takstmenn med bakgrunn som byggmester.

Vi utfører tjenester innen tilstand og verdivurdering, skadetaksering, prosjekt- og byggeledelse, byggelånsoppfølging, energirådgivning, uavhengig kontroll, lekkasjesøk, byggtermografi, reklamasjon/eierskifte og skjønn. 

6682018.gif

UAVHENGIG KONTROLL, TRYKKTEST OG TERMOGRAFI

Bred faglig kompetanse kombinert med profesjonelt utstyr og tester etter gjeldende norske standarder.

betongmodell.jpg

FORHÅNDS- OG TOMTETAKST

Verdivurdering av planlagte prosjekter på eksisterende boliger eller nyoppføring av bygg på ubebygde tomter. Den fremtidige verdien beregnes basert på tegningsgrunnlag og annen relevant informasjon. 

Murstein og mørtel

BYGGELÅNSOPPFØLGING

Lånegiver forlanger normalt at utbetalinger skal samsvare med verdier tilført prosjektet. Vi står som en uavhengig tredjepart med fokus på økonomi og fremdrift i byggeprosessen.

vannskade is.jpg

SKADERTAKSERING

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. 

Vi møter kundene våre i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon.

rønne.jpg

TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til byggteknisk tilstand og behov for vedlikehold og oppgradering.

Last ned egenerklæringsskjema.

verdi.jpg

VERDI- OG LÅNETAKST

Verditakst beskriver dagens markedsverdi av et objekt. Kredittinstitusjoner benytter verditakster ved belåning og refinansiering.

Hotel Key

REKLAMASJON,

EIERSKIFTE OG SKJØNN

Ved feil eller mangler oppdaget etter overdragelse bistår vi både private og profesjonelle aktører.

energy-efficiency-energieeffizienz.jpg

ENERGIRÅDGIVNING

Som kvalifisert energirådgivere bistår vi med faglig kompetanse og praktisk tilnærming i forbindelse med støtte fra Enova. 

PRISER

Verdi- og lånetakst                                                                                                            4500,-

Tilstandsrapport med arealmåling - leilighet                                                             6250,-

Tilstandsrapport med arealmåling - enebolig, tomannsbolig og rekkehus      8125,-                   

Bolig forhåndstakst                                                                                                            3500,-

Forenklet rapport                                                                                                                2500,-

Oppdatering av verditakst / tilstandsrapport eldre enn 6 mnd                            1500,-

Tilleggsbygg  (naust, garasje, bod etc.)                                                                        750,-

Timesats                                                                                                                                 1250,-

Prisene er inkludert mva. Kjøring, parkering og bompenger kommer i tillegg. 

I noen tilfeller må det gis tilbud på oppdraget dersom bygget er svært stort, har mange vinkler eller andre forhold som medfører ekstra tid på befaring.

For avd. Sandane, ta kontakt for pris.